Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Wszelkie warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności

§ 1 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Syriusz Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Legionów 35, 35-111 Rzeszów, KRS: 0000189295, NIP: 8133187378 , REGON: 691529283.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów:
  - zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym umowy licencyjnej na oprogramowanie produkcji Syriusz Sp. z o.o., umowy wdrożeniowej lub serwisowej, a także realizacji złożonego zamówienia - przez czas trwania umowy/ transakcji i rozliczeń po jej zakończeniu,
  - wsparcia obsługi rozwiązań oferowanych przez Syriusz Sp. z o.o., w tym świadczenia usługi Abonament na Uaktualnienia, usługi Pomoc Zdalna oraz usługi gwarancyjnej,
  - nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółką Syriusz Sp. z o.o, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
 3. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych, marketing bezpośredni produktów lub usług, jak i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Przetwarzane kategorie Państwa danych, to dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł ogólnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 6. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas współpracy / transakcji, a także po jej zakończeniu w celach:
  - dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą,
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - zapobieganiu nadużyciom i oszustwom.

  Państwa dane osobowe przekazane w celu wsparcia obsługi rozwiązań oferowanych przez Syriusz Sp. z o.o. będą przechowywane i przetwarzane przez czas współpracy i/lub trwania umowy do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

  Dane osobowe przechowywane do celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji zamówienia czy udzielenia wsparcia obsługi oferowanych rozwiązań.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną:
Syriusz Sp. z o.o.
ul. Legionów 35,
35-111 Rzeszów

lub e-mail: daneosobowe@syriusz.eu

 § 2 Informacja o wykorzystaniu plików cookie

Uprzejmie informujemy, że wykorzystujemy pliki Cookies (ciasteczka) aby zwiększyć komfort korzystania z naszych serwisów internetowych oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług.

 1. Czym są pliki Cookies (ciasteczka)?
  Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysyłany za pośrednictwem Witryny do magazynu przeglądarki na twardym dysku Państwa komputera. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja przeglądarki i komputera Użytkownika oraz zapamiętanie dodatkowych informacji na temat wizyty Użytkownika w Witrynie, wykonanych akcji, zdefiniowanych preferencji, itp.
 2. Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane?
  W witrynie stosowane są dwa rodzaje plików Cookies (ciasteczek):
  - stałe
  - sesji
 3. Pliki Cookies (ciasteczka) sesji
  Są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w magazynie przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Zapewniają one identyfikację przeglądarki i komputera Użytkownika podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są konieczne dla poprawnego działania niektórych mechanizmów Witryny. Zablokowanie Cookies (ciasteczek) sesji może spowodować, że nie będą Państwo w stanie korzystać z całej funkcjonalności serwisu.
 4. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe
  Są wykorzystywane w celu zapamiętania wcześniejszych wizyt i akcji wykonanych przez Użytkownika w Witrynie (np. spersonalizowanie nawigacji, zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji, itp.). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w magazynie przeglądarki Użytkownika również po opuszczeniu Witryny. Maksymalny okres przechowywania Cookies (ciasteczka) jest definiowany przez Witrynę zależnie od przeznaczenia, okres ten może być skrócony za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe (do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia) pozwalają na przekazanie zapisanych informacji do serwera przy każdych odwiedzinach serwisu.
 5. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Cookies (ciasteczek)
  Pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane w Witrynie za zgodą Użytkownika.
  Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Witryny.
  Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Witrynie plików Cookies (ciasteczek) oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych zmian w konfiguracji przeglądarki.
 6. Zablokowanie otrzymywania i usunięcie plików Cookies (ciasteczek)
  Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików Cookies (ciasteczek) narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć Cookies (ciasteczka) już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej Witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies (ciasteczek), prosimy o skontaktowanie się z nami: daneosobowe@syriusz.eu.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

 1. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
 2. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
 3. Dla Twojego bezpieczeństwa powinieneś pamiętać o stosowaniu haseł uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle Twojego konta Klienta ciągu znaków składających się ze minimum 8 znaków: cyfr i dużych liter.
 4. W przypadku, jeśli utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu do Twojego konta Klienta Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 5. Informujemy również iż, nigdy nie wysyłamy do Ciebie żadnej korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Twojego konta Klienta.
 6. Pamiętaj o tym aby po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) „wylogować się” z Twojego konta Klienta. Samo zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.sklep.syriusz.eu.
 7. Nie przekazuj swojego hasła i innych danych dostępowych do strony jakimkolwiek osobom trzecim.