Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Wszelkie warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.

Regulamin sklepu

 

I. Strony transakcji

 1. Właścicielem sklepu internetowego eHERMES, jest Syriusz Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Legionów 35, 35-111 Rzeszów; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000189295, NIP 813-31-87-378, REGON 691529283, zwana dalej Syriusz Sp. z o.o. lub sklepem internetowym.
 2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda firma lub instytucja posiadające siedzibę na terytorium Polski  – zwane dalej Kupującym. Sklep internetowy nie przyjmuje zamówień od osób fizycznych (konsumentów).

II. Oferta

 1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.sklep.syriusz.eu. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu urządzeń fiskalnych, terminali komputerowych, oraz oprogramowania. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu eHERMES nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Kupujący składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu. W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status „Oczekujące”. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.
 3. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
 4. Dowodem zakupu w sklepie eHERMES jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub instytucję – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia w eHERMES składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie Pn – Pt: 8.00 – 16.00.
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eHERMES, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty złożenia.
 5. Zamówienia złożone do godziny 11.00 realizowane są w dniu złożenia po potwierdzeniu zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 11.00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą w pierwszym możliwym dniu roboczym.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, oraz zmiany lub anulowania zamówienia. 

IV. Dostawa i odbiór towaru

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej SCHENKER. Przy zamówieniach do 1000,-zł, koszt dostawy pokrywa Kupujący. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 1000,- zł, kosztem dostawy towaru jest obciążany sklep internetowy.
 2. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki. W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki 
 3. Paczki dostarczane są przez firmę SCHENKER od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie.
 4. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru 
 5. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta
 6. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Awizo.
 7. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia Awizo.
 8. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki. 
 9. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
 10. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu eHERMES. Reklamacje w firmie kurierskiej, w przypadku uszkodzenia przesyłki mogą być zgłaszane w przeciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki i spisania protokołu szkody, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.
 11. PRZYJĘCIE PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ POWODUJE WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU USZKODZENIA TOWARU.

V. Reklamacje i zwroty towaru

 1. Gwarantem prawidłowego działania sprzętu oferowanego przez eHERMWS są serwisy producentów lub dystrybutorów na terenie całego kraju.
 2. Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Kupujący powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub sklepem eHERMES. Jeżeli Kupujący nie zdecyduje się na samodzielny kontakt z punktem serwisowym, powinien odesłać towar na własny koszt na do siedziby sklepu internetowego. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi.  Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia na czas transportu. Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni.
 3.  Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie eHERMES bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie sprzętu wolnego od śladów użycia w oryginalnym opakowaniu.
 4. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.
 5. Na podstawie art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych producentów, stanowią ich własność i zostały udostępnione sklepowi internetowemu do celów informacyjnych i marketingowych. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale nie odpowiada za ewentualne niezgodności z rzeczywistością.
 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 3. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sklepu eHERMES są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.
 4. Złożenie zamówienia lub rejestracja konta Kupującego w sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu sklepu internetowego eHERMES.
 5. Złożenie zamówienia lub rejestracja konta Kupującego w sklepie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych przesyłanych przez sklep internetowy eHERMES drogą poczty elektronicznej lub w formie newslettera, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Polityka bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

Syriusz Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Legionów 35, 35-111 Rzeszów, KRS: 0000189295, NIP:8133187378 , REGON: 691529283 jako Administrator Danych Osobowych świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z ochrony Państwa przed konsekwencjami przetwarzania danych, oświadcza, że czyni wszystko, aby Państwa dane były bezpieczne, a przetwarzanie nie naruszało Pani/Pana praw i wolności, a przede wszystkim negatywnie na Państwa nie oddziaływało.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Syriusz Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Legionów 35, 35-111 Rzeszów, KRS: 0000189295, NIP:8133187378 , REGON: 691529283.
 2. Państwa dane osobowe zebrane przez sklep internetowy eHermes są przetwarzane w celu realizacji złożonego drogą elektroniczną zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb prowadzonej działalności, za które zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uważa się w szczególności: marketing własny towarów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w oparciu o konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas współpracy / transakcji, a także po jej zakończeniu w celach:
  - dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą,
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - zapobieganiu nadużyciom i oszustwom.
  Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych  przez czas trwania współpracy lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pocztę tradycyjną pisząc na poniżej podany adres lub poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres e-mail: daneosobowe@syriusz.eu

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookie.


Uprzejmie informujemy, że wykorzystujemy pliki Cookies (ciasteczka) aby zwiększyć komfort korzystania z naszych serwisów internetowych oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług.


Czym są pliki Cookies (ciasteczka)?

Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysyłany za pośrednictwem Witryny do magazynu przeglądarki na twardym dysku Państwa komputera. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja przeglądarki i komputera Użytkownika oraz zapamiętanie dodatkowych informacji na temat wizyty Użytkownika w Witrynie, wykonanych akcji, zdefiniowanych preferencji, itp.


Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane?

W witrynie stosowane są dwa rodzaje plików Cookies (ciasteczek):

 1. stałe
 2. sesji

Pliki Cookies (ciasteczka) sesji.

Są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w magazynie przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Zapewniają one identyfikację przeglądarki i komputera Użytkownika podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są konieczne dla poprawnego działania niektórych mechanizmów Witryny. Zablokowanie Cookies (ciasteczek) sesji może spowodować, że nie będą Państwo w stanie korzystać z całej funkcjonalności serwisu.


Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe.

Są wykorzystywane w celu zapamiętania wcześniejszych wizyt i akcji wykonanych przez Użytkownika w Witrynie (np. spersonalizowanie nawigacji, zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji, itp.). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w magazynie przeglądarki Użytkownika również po opuszczeniu Witryny. Maksymalny okres przechowywania Cookies (ciasteczka) jest definiowany przez Witrynę zależnie od przeznaczenia, okres ten może być skrócony za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe (do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia) pozwalają na przekazanie zapisanych informacji do serwera przy każdych odwiedzinach serwisu.


Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Cookies (ciasteczek).

Pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane w Witrynie za zgodą Użytkownika.
Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Witryny.
Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Witrynie plików Cookies (ciasteczek) oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych zmian w konfiguracji przeglądarki.


Zablokowanie otrzymywania i usunięcie plików Cookies (ciasteczek).

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików Cookies (ciasteczek) narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć Cookies (ciasteczka) już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej Witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies (ciasteczek), prosimy o skontaktowanie się z nami.